Concurrentie in WAO vanaf 2006

Het kabinet heeft een oplossing gevonden voor de problemen met de nieuwe WAO. De concurrentie tussen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en private partijen bij het verzekeren van gedeeltelijk arbeidsongeschikten kan daardoor toch beginnen per 1 januari 2006.

Het kabinet heeft de sociale partners en de verzekeraars gisteren ingelicht over de aanpassingen die gedaan zullen worden om de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) op de geplande datum in te kunnen voeren. De verzekeraars zijn nu aan het berekenen of de maatregelen toereikend zijn om een gelijk speelveld te creëren.

Het kabinet heeft voorgesteld het UWV een premieopslag te laten heffen om het hoogteverschil met de premies van de verzekeraars gedeeltelijk te overbruggen.

De premiedifferentiatie voor werkgevers, die op 1 januari 2006 zou worden ingevoerd, wordt een jaar uitgesteld. Het UWV en de belastingdienst lieten het kabinet onlangs weten dat zij om technische redenen een jaar langer nodig hebben. De sociale partners hadden geëist dat de nieuwe WAO niettemin in 2006 zou ingaan, desnoods zonder het UWV.

Bij het overleg van gisteren waren, naast de zogenoemde sociaal-economische vierhoek (de minister-president, de ministers van Sociale Zaken, Financiën en Economische Zaken), vertegenwoordigers van de verzekeraars, VNO-NCW-voorzitter Schraven en FNV-voorzitter De Waal aanwezig. De Waal vond het een ,,onbegrijpelijke bijeenkomst''. ,,De uitkomst was dat het stelsel gewoon op 1 januari aanstaande wordt ingevoerd. Waarom wij hierbij moesten zijn, weet ik niet. Misschien om als getuigen te dienen. Ik vond het een vertoning.''

De werkgevers en de verzekeraars reageerden gematigder. ,,Wij zijn vooral blij dat het kabinet de nieuwe WAO nu toch in 2006 wil invoeren'', aldus een woordvoerder van VNO-NCW.

Uit nieuwe berekeningen van het UWV, die circuleren in het kabinet, blijkt dat de nieuwe WAO een veel grotere besparing oplevert dan tot nu toe werd verwacht. Door de strengere WAO-keuringen en het overhevelen van de financiële verantwoordelijkheid voor zieke werknemers in het tweede ziektejaar naar de werkgevers, dalen de uitkeringskosten nu al van 9,3 miljard euro naar 5,64 miljard euro in 2006. Als de resterende WAO-maatregelen ingaan, zal dat bedrag nog verder dalen.