Zorginstellingen beter door te vergelijken

In een open brief aan minister Hoogervorst van VWS hebben de besturen van zes ziekenhuizen, waaronder het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) gepleit voor snellere invoering van marktwerking in de zorgsector (NRC Handelsblad, 16 februari). De marktwerking heeft risico's voor samenwerking, voor de kwaliteit van zorg, voor de solidariteit, en de marktwerking zal voor onnodig stijgende kosten zorgen. Het onlangs verschenen WRR-rapport bevestigde dit ook.

De prikkels van concurrentie en winstoogmerk zetten een betaalbare en kwalitatief goede zorg voor iedereen onder druk. Om dit te voorkomen komt de minister met extra regels en extra toezicht, terwijl aan de bestaande bureaucratie niets wordt gedaan. Doelmatiger, efficiënter en vooral ook kwalitatief kan de zorg beter worden door publieke instellingen met elkaar te vergelijken en van elkaar te laten leren in plaats van met elkaar te laten concurreren.

De zorg moet geen verantwoording afleggen aan aandeelhouders, maar aan de samenleving. De top van de ziekenhuizen is blij met de marktwerking, want zij kunnen zich straks verder verrijken, maar hebben de patiënten daar iets aan? De verrijking van de top van de zorginstellingen moet via een maximumsalaris gestopt worden en falende managers moeten het veld ruimen.

    • Farshad Bashir