Woede Taiwan om wetsvoorstel China

Taiwan heeft vanochtend uitgehaald naar China en militaire oefeningen aangekondigd, onmiddellijk nadat in het Chinese parlement een omstreden wetsvoorstel werd ingediend zwaarin wordt gedreigd met militaire middelen om afscheiding van de eilandstaat te voorkomen. Volgens Taiwanese waarnemers wordt met de nieuwe wet de bestaande status quo tussen Taiwan en China doorbroken en komt ze neer op een vrijbrief voor de Chinese strijdkrachten op te treden tegen Taiwan.

Het bewind in Peking beschouwt Taiwan als een onlosmakelijk deel van China en wil dat het vroeg of laat onder de formule van `Eén land, twee systemen' terugkeert in de moederschoot. Die formule werd toegepast bij de overdracht van de Britse kroonkolonie Hongkong aan China, maar is voor de regering in Taipei onaanvaardbaar. Peking heeft ook steeds gezegd hereniging met vreedzame middelen na te streven, maar gewapenderhand te zullen reageren als Taipei formeel de onafhankelijkheid verklaart.

In het nieuwe voorstel voor de `anti-afscheidingswet' worden de procedures vastgelegd die Peking zal volgen bij een dreigende formele afsplitsing van Taiwan. Maar de details daarvan zijn niet bekend gemaakt. Wel zei Wang Zhaoguo, een van de afgevaardigden op het Volkscongres, het Chinese parlement dat jaarlijks bijeenkomt, dat Peking blijft streven naar ,,een vreedzame hereniging'' met Taiwan en dat de formule van `Eén land, twee systemen' daarbij ,,onze fundamentele benadering'' is. Pas als die benadering faalt, zal China zijn toevlucht nemen tot geweld als laatste redmiddel, aldus Wang.

Het Volkscongres, dat met bijna 3.000 afgevaardigden uit het hele land nog tot begin volgende week bijeen is in Peking, is in naam een parlement, maar bevestigt in de praktijk slechts de door de partijleiders voorgekookte besluiten.