Wat is Europese propaganda?

Waar houdt voorlichting op en begint propaganda? Met deze vraag worstelt het Europees Parlement.

Het moet beslissen over een eenmalige uitbreiding van het voorlichtingsbudget ten behoeve van een informatiecampagne over de Europese Grondwet. Er ligt een voorstel om voor dit doel dit jaar eenmalig een bedrag van 7,7 miljoen euro toe te voegen aan de begroting: een vergroting van het budget met bijna een derde.

De campagne is bedoeld om het publiek in Europa vertrouwd te maken met de Europese Grondwet. De tien landen van de Europese Unie waar dat publiek een belangrijke rol speelt omdat het zich door middel van een referendum zelf mag uitspreken over de Grondwet, krijgen relatief meer geld dan de andere lidstaten. Het zal gaan om feitelijke, neutrale voorlichting benadrukte vice-voorzitter Aleja Vidal-Quadras van het Europees Parlement gisteravond in een vergadering van de begrotingscommissie. Maar hoe neutraal is de campagne als in het onderliggende communicatieplan wordt gesteld dat ,,aan het publiek wordt uitgelegd welke voordelen de Grondwet hun in hun dagelijks leven zal opleveren'', zo vroegen parlementariërs zich af. Dat is toch een duidelijke uitspraak voor de grondwet.

Bovendien zal de strategie gebaseerd zijn op het standpunt van het Parlement dat de 25 lidstaten van de Unie de Europese Grondwet moeten aanvaarden. Maar, zo stelden de critici, meer dan een kwart van het Parlement stemde in januari tegen of onthield zich van stemming. Is een radiospot waarin gezegd wordt dat hét Europees Parlement voor aanvaarding van de Grondwet is, dan wel conform de waarheid?

Vooral de Britten zijn sterk gekant tegen `buitenlandse inmenging' van de referendumcampagne. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw liet onlangs weten geen ,,single penny'' van Europa te willen ontvangen om de Grondwet in zijn land uit te leggen. Voor de uiterst eurosceptische Britten zou het Europees subsidiegeld immers alleen maar een nieuw bewijs zijn van Brusselse bemoeienis met hun land.

Voor Nederland is in het voorstel dat het Parlement nu bespreekt 190.000 euro gereserveerd. Als de parlementariërs akkoord gaan. Er waren gisteravond zo veel vragen dat de stemming tot volgende week uitgesteld.