Universiteiten klagen over bezuinigingen

Nederland moet snel meer geld investeren in wetenschappelijk onderzoek. In vergelijking met andere Europese landen is Nederland zich op dit moment als kennisland aan het ,,marginaliseren''. Dat schrijven de verenigde universiteiten (VSNU) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de universiteiten leiden bezuinigingen van vijfhonderd miljoen euro (tegenover 400 miljoen euro investeringen) tot verouderering van onderzoeksfaciliteiten, waardoor buitenlands talent zal wegblijven. Voor behoud van de sterke Nederlandse onderzoekstraditie is op korte termijn een investering van driehonderd miljoen euro nodig. Ook de toegang van buitenlandse kenniswerkers is nog niet steeds goed geregeld. De Tweede Kamer spreekt morgen met premier Balkenende en de ministers Brinkhorst (EZ) en Van der Hoeven (OCW) over de voortgang van het Innovatieplatform.