PvdA: nieuwe wet kinderopvang

De PvdA werkt aan een initiatiefwet om van kinderopvang een basisvoorziening te maken. Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorschoolse opvang, die nu nog gescheiden zijn, moeten samengevoegd worden. De overheid moet het grootste deel van de kosten voor haar rekening nemen.

Het Kamerlid Hamer (PvdA) heeft dat vandaag aangekondigd. ,,Het regent klachten bij het meldpunt, dat wij samen met FNV en GroenLinks hebben. Klachten over administratieve rompslomp en gestegen kosten, soms tot wel 500 euro extra per maand'', zegt Hamer op de website van de PvdA. Ze verwijst naar een enquête die het televisieprogramma Radar heeft gehouden. Daarin kwam naar voren dat 44 procent van de ouders meent dat ze sinds 1 januari meer betalen.

Het PvdA-plan moet de huidige wet kinderopvang, die sinds 1 januari van kracht is, vervangen. Volgens Hamer leidt dit systeem, waarbij overheid, werkgevers en ouders ieder een derde van de kosten betalen, tot een hoop bureaucratie. Bovendien is het voor veel ouders te duur, aldus Hamer.

Eerder uitte de ouderorganisatie Boink veel kritiek op de nieuwe wet. De aanstaande FNV-voorzitter Agnes Jongerius kondigt vandaag in het Algemeen Dagblad aan dat de FNV een grote campagne begint tegen de huidige kinderopvangregeling. Volgens haar zijn veel werknemers er op achteruit gegaan. ,,Veel werkgevers vergoeden nu een zesde van de opvangkosten. Voorheen betaalden ze meer als de partner geen regeling had, nu zien ze daarvan af.''

De FNV wil van kinderopvang een volledige publieke voorziening maken. In het PvdA-plan worden werkgevers vrijgesteld van een financiële bijdrage, terwijl ouders alleen een beperkte inkomensafhankelijke bijdrage moeten betalen. De investering die de overheid moet doen betaalt zich volgens Hamer vanzelf terug doordat meer mensen gaan werken.