Nog even en het kabinet maakt winst

Het kabinet-Balkenende ontpopt zich als een echt zakenkabinet. Nieuwe politiek als variant op het motto van de Amerikaanse president Coolidge: the business of America is business.

Neem de zaken van de afgelopen weken. In de `overnamestrijd' rond het automatiseringsbedrijf PinkRoccade, dat ontsproten is aan het Rijkscomputercentrum, koos de overheid als grootste aandeelhouder voor een zakelijke aanpak. De staat bezat 26 procent van de aandelen en preste, samen met andere grote beleggers, de directie en commissarissen van PinkRoccade om ook zijn boeken te openen voor een concurrerend bod van automatiseerder Ordina. Uiteindelijk won het verhoogde bod van de eerste bieder, automatiseringsbedrijf Getronics.

Afgelopen vrijdag nam het kabinet nog een beslissing die een beeld oproept van Amerikaanse toestanden: gepeperde schadeclaims. See you in court. Het kabinet gaat niet akkoord met de schikking die de bouwwereld zijn klanten heeft aangeboden als compensatie voor de kunstmatig opgedreven bedragen van talloze bouwprojecten. De bouwers legden 70 miljoen euro op tafel, maar de overheid, de grootste individuele opdrachtgever in de bouw, gaat liever naar de rechter om zijn gelijk en zijn financiële genoegdoening te krijgen.

Het mes snijdt voor de bouwers aan twee kanten. Zij worden opgezadeld met de kosten en onzekerheden van langlopende rechtszaken én zij missen de korting op de boete die de concurrentiewaakhond NMa had toegezegd. Als de bouwers snel een regeling met de opdrachtgevers zouden kunnen treffen, zouden zij minder boete hoeven te betalen. Die laatste voorwaarde kunnen zij nu niet waarmaken. Wie profiteert van de hogere boete? Inderdaad, de overheid, als de ultieme profijtgerechtigde van de NMa-boetes.

Nog meer voorbeelden? Wat elke zakenman graag ziet, gebeurt: lagere winstbelasting, minder administratieve sores. Vandaag publiceerde het ministerie van Financiën bijvoorbeeld een gewijzigd wetsvoorstel over financieel toezicht dat tientallen miljoenen euro administratieve lastenverlichting belooft. Andere zaken: als een ware winstbeluste private belegger steekt de overheid anderhalf miljard euro in de Zuidas in Amsterdam en het Havenbedrijf Rotterdam.

Maar het gaat wat ver om Balkenende nu al als chief executive aan te merken en Zalm als de chief financial officer van het Koninkrijk der Nederlanden. Echte topmanagers zorgen ervoor dat hun beloning jaarlijks meestijgt met hun prestaties. Dit kabinet laat de gedroomde salarisverhoging aan zijn opvolger over.

    • Menno Tamminga