Lagere winst Imtech door boete NMa

Een voorziening van 8 miljoen euro voor te verwachten boetes van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in verband met illegaal vooroverleg heeft vorig jaar gezorgd voor een winstdaling bij technische dienstverlener Imtech. De nettowinst daalde met 15 procent tot 37 miljoen euro. Als de voorziening buiten beschouwing blijft, steeg de winst met 3 procent tot 45 miljoen euro.

In een toelichting op de vanmorgen gepubliceerde jaarcijfers zei bestuursvoorzitter René van der Bruggen dat de voorziening van 8 miljoen neerkomt op 5 à 10 procent van de omzet die Imtech voor 2001 behaalde via openbare aanbestedingen bij de overheid. De NMa kan maximaal 10 procent van de omzet opleggen als boete.

,,Enkele van onze Nederlandse dochterbedrijven hebben voor 2001 deelgenomen aan vooroverleg, waarbij opdrachten verdeeld werden'', zei Van der Bruggen, die tot nu toe nooit inhoudelijk wilde ingaan op de betrokkenheid van Imtech bij de bouwfraude. Van der Bruggen zei, behalve de NMa-boete, geen claims van opdrachtgevers te verwachten.

Imtech had vorig jaar nog altijd last van de malaise op de Nederlandse kantorenmarkt. Nieuwbouw was er nauwelijks en de concurrentie om opdrachten voor renovatie en onderhoud was moordend. Kleine installatiebedrijven begaven zich, bij gebrek aan genoeg projecten, op de markten waarop Imtech actief is, zoals de zorgsector en de grotere kantoorgebouwen. ,,Dat leidde tot hevige prijsconcurrentie, waardoor wij een aantal opdrachten hebben moeten laten schieten, omdat we de marge te laag vonden.''

Het gevolg was dat het aandeel in de omzet van kantoren en overheidsgebouwen, in 2003 nog 40 procent, terugliep tot 35 procent, ten gunste van projecten in de industrie en de infrastructuur, waar de marges wel op peil bleven. Desondanks daalde het bedrijfsresultaat van Imtech in de Benelux met 14 procent, terwijl het in Duitsland, Imtechs grootste markt, met 17 procent steeg. In Duitsland waren de marges ook hoger. ,,De markt is nergens zo slecht als in Nederland'', zei Van der Bruggen. ,,Het jaar 2004 was zelfs nog slechter dan 2003.''

De bodem is inmiddels wel bereikt, verwacht Van der Bruggen. Zowel in Nederland als in het buitenland verwacht hij dit jaar een hogere winst. Met name de activiteiten van Imtech op het gebied van automatisering en telecom laten herstel zien.