Koepel bedreigt beleid Dekker

De koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes dreigt de steun aan het huurbeleid van minister Dekker (VROM, VVD) in te trekken. Dit schrijft de organisatie aan de Tweede Kamer.

In de Kamer is nog onvoldoende steun voor het nieuwe huurplan van Dekker, waarbij de huurmarkt niet voor 2008 wordt geliberaliseerd. Vanavond wordt over haar aangepaste voorstellen voor hervorming van de huurmarkt gedebatteerd.

PvdA, SP en GroenLinks zijn tegen de nieuwe plannen van Dekker. CDA en D66 twijfelen of zij de minister zullen steunen. Huurdersorganisaties en woningcorporaties zijn tegen. De minister wil de corporaties jaarlijks 250 miljoen laten meebetalen aan de huursubsidie.

Vorige maand moest Dekker onder druk van D66 en CDA haar plannen voor volledige liberalisatie van eenvijfde van de huurwoningen intrekken. In haar nieuwe voorstel worden de huren slechts vrijgegeven tot een van de WOZ-waarde afgeleide bovengrens.

Nu wordt de huur van de meeste huurwoningen bepaald aan de hand van factoren als oppervlakte en de staat van verwarming en sanitair. Dekker wil eenvijfde van de gereguleerde huurmarkt liberaliseren. In haar oorspronkelijke voorstel werd de huur van woningen vanaf een WOZ-waarde van 100.000 euro geheel vrijgegeven. Nu wil zij de huur van deze woningen per 1 juli 2006 vrijgeven, met een maximum van 5,4 procent van de WOZ-waarde. Bij een woning van 100.000 euro bedraagt de maximale huur dan 5.400 euro per jaar, ofwel 450 per maand.

Dekker neemt een aantal verzachtende regelingen op in haar voorstel. Voor gebieden waar de huizenprijzen hoger liggen, in bijvoorbeeld de grote steden, gaan huurders pas vanaf een WOZ-waarde van 115.000 of 130.000 euro meer betalen. In antwoord op Kamervragen rekent Dekker voor dat een woning die nu 1.250 euro per maand kost en een WOZ-waarde van 165.000 euro heeft goedkoper wordt: 742 euro per maand. Bij de vaststelling van de bovengrens voor de huur zullen de WOZ-waardes van 1999 gebruikt worden. Als in 2008 blijkt dat de WOZ-waarden zijn gestegen, wordt het maximumpercentage verlaagd.