Europese Grondwet juist goed voor dieren

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren haalt uit naar GroenLinks vanwege onze steun voor de Europese Grondwet (Brieven, 1 maart). Jammer. Dierenbeschermers hebben veel te winnen bij deze Grondwet:

1. Dierenwelzijn wint aan politiek gewicht dankzij het grondwetsartikel dat de EU verplicht rekening te houden met het welzijn van dieren als ,,wezens met gevoel''. De tekst komt overeen met die van een bestaand protocol, dat bij de totstandkoming in 1997 door dierenbeschermers werd toegejuicht en sindsdien heeft geleid tot Europese maatregelen zoals het verbod op dierproeven voor cosmetica. Dat dit artikel de Europese Unie niet machtigt om wrede tradities als het stierenvechten te verbieden is frustrerend, maar van een achteruitgang is geen sprake. De Unie kan nu eenmaal slechts bevoegdheden naar zich toetrekken als alle lidstaten, waaronder Spanje, ermee instemmen.

2. De Europese landbouwwetgeving en -begroting komen onder controle van het Europees Parlement. Dat is winst voor de democratie en voor de dieren. Van alle Europese instellingen staat het parlement het meest sympathiek tegenover de verbetering van dierenwelzijn, aldus de Europese koepel van dierenbeschermingsorganisaties, die vóór de Grondwet is.

3. De invoering van het burgerinitiatief stimuleert buitenparlementaire actie. Eén miljoen handtekeningen volstaan om een wetsvoorstel op de Europese agenda te zetten. Van alle pressiegroepen zijn de dierenbeschermers het best in staat om massale petities te organiseren. Deze petities kunnen niet langer worden genegeerd wanneer het burgerinitiatief een grondwettelijke status krijgt.

    • Kathalijne Buitenweg
    • Europarlementariër voor Groenlinks