EU oneens over flexibel europact

De Europese ministers van Financiën hebben vandaag geen akkoord bereikt over hervorming van het Stabiliteitspact. Duitsland ligt dwars bij een compromisvoorstel over een flexibeler toepassing van het europact.

Pagina 15