`Deur openhouden voor kernenergie'

Kernenergie is in Nederland ,,nog niet direct noodzakelijk'', maar de deur voor kernenergie in de toekomst moet ,,niet volledig'' op slot worden gegooid. Op dit moment zijn de veiligheid en het afval nog altijd ,,serieuze argumenten'' tegen kernenergie.

Dat is de teneur van een werkbijeenkomst die het Rathenau Instituut onlangs heeft georganiseerd met een groot aantal instellingen die betrokken zijn bij het debat over kernenergie. Het Rathenau Instituut stelt zich ten doel de consequenties van technologische ontwikkelingen voor de maatschappij in kaart te brengen.

Belangrijkste redenen om de deur voor kernenergie op een kier te houden zijn volgens het Rathenau Instituut de klimaatverandering en de stijgende behoefte aan energie binnen Europa en vooral in Azië. Kernenergie kan het broeikaseffect beperken doordat kerncentrales geen CO2 uitstoten. Ook is volgens velen kernenergie binnen de Europese Unie ,,onmisbaar'', onder meer om de afhankelijkheid te beperken van aardgasproducerende landen als Rusland en Algerije.

Het nucleaire afval wordt volgens het Rathenau Instituut beschouwd als de ,,achilleshiel'' van kernenergie. Technische oplossingen zijn ,,omstreden'', evenals de ondergrondse opslag van radioactief afval in zoutkoeepels of kleilagen. ,,Nog nergens ter wereld is een oplossing voor de definitieve berging van nucleair afval, mede doordat overheden geen eenduidig en consistent beleid voeren.''

Niet iedereen verwacht dat kerncentrales zó veilig kunnen worden gemaakt dat een eventueel ongeluk geen rampzalige gevolgen voor de buitenwereld heeft en ,,binnen de poorten van de centrale'' kan blijven.

Voor proliferatie van nucleaire kennis zou de bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland niet cruciaal zijn. ,,Kwaadwillende lieden halen hun materiaal liever van elders, bijvoorbeeld van onderzoeksreactoren en verrijkingsinstallaties''.

Er bestaat op dit moment ,,geen wettelijke grond'' om een initiatief voor een kerncentrale te verbieden. Als grote, internationale energiebedrijven een kerncentrale in Nederland zouden wilen bouwen, dan kan de overheid de vergunningaanvraag niet toetsen aan eigentijdse opvattingen over veiligheid, afval en emissies. ,,Aanpassing van de Kernenergiewet is dan ook noodzakelijk'', aldus het Rathenau Instituut.

Er staat op dit moment nog één werkende kerncentrale in Nederland, in het Zeeuwse Borsele.