Burgemeesters en de publieke veiligheid

Aan de hand van ervaringen, opgedaan tijdens een gezamenlijk bezoek aan de Verenigde Staten, hebben de burgemeesters van Hilversum, Amsterdam, Arnhem, Maastricht en Rotterdam in NRC Handelsblad van 2 maart voorstellen gedaan tot verbetering van de publieke veiligheid in Nederland. Blijkens die voorstellen zal van doorslaggevend belang zijn de totstandkoming van een integrale en samenhangende effectieve aanpak onder regie van lokaal én nationaal bestuur. De burgemeesters hebben hiermee weer eens aangetoond, hoe belangrijk de samenwerking tussen lokaal én nationaal bestuur is, en hoe hoog de kwaliteit is van benoemde burgemeesters. Bij hun bezoek aan de VS waren de burgemeesters gast van de ministers De Graaf en Remkes. Het is dan ook alleszins begrijpelijk, dat zij in hun verder zeer gedegen voorstellen toch ook rekening hielden met de hobby van De Graaf en het manifest Om de vrijheid van de partij van Remkes: enkele malen spraken zij van een gekozen burgemeester. Dit kan echter niet afdoen aan de door hen weer eens overtuigend bewezen kwaliteiten van de benoemde burgemeester.

    • G. Kooy