Bombardement op het Haagse Bezuidenhout

In zijn ontroerende stukje over het bombardement op het Bezuidenhout (NRC Handelsblad, 3 maart) schrijft de heer Van der Eyk over ,,de kerk aan de Schenkkade waar de patertjes 's zondags na de mis op de toren klommen om van daaruit te kijken naar de wedstrijd van VUC''. Dat zal dus de kerk geweest zijn waaruit de grote katholieke bijbel-bladzijde afkomstig was die 's middags bij ons in Overschie uit de hemel in de tuin neerdwarrelde. Grotendeels intact, maar aan de randen zwart geblakerd. Ook ik (toen tien jaar) herinner mij het mooie weer. De rookzuil kon je zien, net als die van de brand van Rotterdam een kleine vijf jaar eerder. Pas een dag of twee later hoorden wij wat er gebeurd was. Dat blad had een luchtreis van zo'n twintig kilometer gemaakt. Het moet daar een hel geweest zijn.

    • R. Blekxtoon