'Appèl op burger'

De Staatkundige Gereformeerde Partij (SGP) is tegen een `geen-bezwaar'-systeem voor orgaandonatie. Fractievoorzitter Bas van der Vlies legt uit waarom.

De Staatkundige Gereformeerde Partij (SGP) sprak zich vorige week al uit tegen het door SP'er Kant voorgestelde `geen-bezwaar'-systeem. Fractievoorzitter Bas van der Vlies wil geen verandering omdat het ,,de meest individuele beslissing over de integriteit van het menselijk lichaam'' betreft.

Hebt u zelf eigenlijk een donor-codicil?

,,Ja, dat heb ik.''

Waarom?

,,Ik vind dat ik, als ik als burger die vraag gesteld krijg, daar antwoord op moet geven. Mijn diepste motivatie voor het dragen van een codicil is naastenliefde. Daarom hebben wij ook voor de huidige donor-wet gestemd in 1998.''

Waarom bent u tegen het systeem zoals mevrouw Kant dat voorstelt?

,,Daarmee trek je een principiële wissel om. Het donorschap is de meest individuele beslissing over de integriteit van het menselijk lichaam. Dan past het niet om iedereen in principe donor te laten worden. ''

Hoe zorgt uw partij er dan voor dat er voldoende orgaandonoren beschikbaar komen?

,,Je kunt altijd een moreel appèl doen op mensen om donor te worden, daarom steun ik ook de motie van CDA en VVD die daartoe oproept. Maar de burger moet altijd zelf kunnen beslissen. Wij gaan niet met de armen over elkaar zitten als er nog steeds een paar honderd mensen komen te overlijden als gevolg van een tekort aan donoren.''

Wat vindt u van de oplossingen die minister Hoogervorst aandraagt?

,,We moeten blijven zoeken om mensen naar een keuze te leiden, welke keuze dan ook. Een meerderheid van de bevolking heeft nu nog niets gezegd, geen ja of geen nee. Als we objectieve en waardige middelen vinden, bijvoorbeeld voorlichting op het moment dat mensen hun paspoort of rijbewijs ophalen, krijgen meer mensen een aansporing om tot een beslissing te komen. Ook zouden verpleegkundigen meer ingezet kunnen worden om de donorvraag te stellen aan de patiënten, zij zitten immers dicht op de patiënt en de familie, de nabestaanden.''

Hoogervorst heeft voorgesteld mensen die donor zijn, voorrang te geven bij het ontvangen van donoren boven mensen die geen donor zijn. Wat vindt u daarvan?

,,Daar ben ik nog niet over uit, er zitten veel haken en ogen aan. De minister moet eerst maar eens uitleggen hoe hij dat precies bedoelt. Als je het al wilt, dan vergt het een scherpzinnige afbakening. Ik ben nog niet zover dat ik mensen die om welke reden dan ook geen donor kunnen of willen zijn een nieuwe nier wil onthouden.''