Wet octrooi naar parlement

Ministers van Economische Zaken van de Europese Unie hebben vandaag ingestemd met invoering van een gemeenschappelijk software-patent. Volgens de Luxemburgse voorzitter, Kreck, hebben de EU-ministers goed nota genomen van zorgen van het Europarlement, dat vreest dat grote softwaremakers teveel worden bevoordeeld ten koste van kleine softwaremakers. Ook minister Brinkhorst onderstreepte dit vanmiddag. Het gaat in de Europese regeling om software die is gekoppeld aan een technische vinding.

Nederland heeft volgens Brinkhorst in een speciale verklaring bij het besluit aangegeven dat in de uiteindelijke regeling een ,,balans'' aanwezig moet zijn tussen octrooieerbaarheid en niet-octrooieerbaarheid, waardoor de innovatie door kleine softwaremakers wordt bevorderd. De bewindsman denkt hiermee tegemoet te komen aan bezwaren in de Tweede Kamer, die intrekking van het voorstel van de Europese Commissie wilde.

Nog vijf lidstaten hebben vandaag in verklaringen aangegeven dat zij bij de verdere behandeling meer helderheid willen over de wanneer een octrooi kan worden aangevraagd.Uiteindelijk moeten de EU-lidstaten en het Europarlement, dat het recht heeft mee te beslissen, op één lijn komen.

Onlangs vroeg het Europarlement aan de Commissie om intrekking van het voorstel, maar deze weigerde dit. Minister Brinkhorst zei blij te zijn dat de EU-lidstaten een vorig jaar mei bereikt politiek akkoord nu hebben bevestigd. Vertraging was ontstaan doordat nationale parlementen bezwaren uitten, omdat de belangen van kleine softwaremakers in het gedrang zouden komen. Deze zouden bij te gemakkelijke octrooieerbaarheid veel rechten aan grote bedrijven als Microsoft en Philips moeten betalen, wat de innovatie zou afremmen.

Volgens Brinkhorst is de huidige situatie zonder gemeenschappelijk softwarepatent in het nadeel van de kleine softwaremakers. omdat de praktijk tussen lidstaten nu erg verschilt. ,,De hele gedachte dat we nu in feite de zaak hebben overgeleverd aan 'grote jongens' als Microsoft is niet juist''.