Regeling bouw met NMa vervalt

Bouwbedrijven die betrokken zijn geweest bij bouwfraude, krijgen van de mededingingsautoriteit NMa geen korting meer op hun boetes nu het kabinet heeft besloten om geen schikkingen te treffen.

Die korting was afhankelijk van schikkingen tussen de bouwbedrijven en hun opdrachtgevers over een schadevergoeding. Afgelopen vrijdag maakte premier Balkenende bekend dat de overheid gaat proberen om geleden schade via de rechter op de bouwbedrijven te verhalen. Dat besluit haalt een streep door een bijna bereikt akkoord van de bouwbranche met minister Dekker (Ruimtelijke Ordening, VVD) over een schikkingsbedrag van 70 miljoen euro.

De NMa legt in het totaal 135 miljoen euro aan boetes op aan bouwbedrijven waartegen het vermoeden bestaat dat zij hebben meegewerkt aan verboden vooroverleg en prijsafspraken. Bouwbedrijven die zeiden te willen schikken met hun opdrachtgevers, was per bedrijf een korting ter hoogte van 10 procent van het schikkingsbedrag in het vooruitzicht gesteld. Die korting is nu van de baan, aldus een NMa-woordvoerster. ,,Nu er geen schikkingen komen, kunnen de boetes worden opgelegd.''

Het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen namen gezamenlijk deel aan de onderhandelingen met de bouwsector over een totaalbedrag als schikking. Nu een van de belangrijkste partners in dat overleg, het rijk, zich uit die onderhandelingen heeft teruggetrokken, geldt dat ook voor de andere onderhandelingspartners, aldus een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Binnen de VNG zijn 70 gemeenten vertegenwoordigd in de stichting Regres die civiele procedures voorbereidt tegen bouwbedrijven die mogelijk betrokken zijn bij illegale prijsopdrijving.

,,Wij denken wel degelijk in civiele procedures te kunnen aantonen dat gemeenten schade hebben geleden als gevolg van samenspanning door bouwbedrijven waardoor er te veel betaald is'', aldus de woordvoerder. De eerste procedures zijn inmiddels aangespannen, een uitspraak is er nog niet.

Balkenende noemde het aanspannen van civiele procedures in plaats van een schikking vrijdag ,,de koninklijke weg''. Bouwend Nederland, de brancheorganisatie van de bouwbedrijven, zegt nu door de overheid gedwongen te worden in een situatie van lange juridische procedures. ,,Daarin zullen opdrachtgevers met bewijzen moeten komen dat ze te veel betaald hebben aan bouwbedrijven'', stelt Bouwend Nederland. De bedrijven ontkennen dat er sprake is geweest van prijsopdrijving. De organisatie vreest dat het kabinetsbesluit ertoe zal leiden dat het niet mogelijk is om snel intern `schoon schip' te maken.