`Politie Irak kan nog niet op eigen benen staan'

Kunnen de Irakezen in Al-Muthanna voor hun eigen veiligheid zorgen, zoals de vertrekkende Nederlandse troepen menen? Zelf zijn ze daar niet van overtuigd.

Het hoofdkantoor van de Iraakse politie in As-Samawah lijkt wel een versterkte vesting. Sinds de oorlog moeten alle Iraakse politiediensten zich achter een muur van beton en prikkeldraad verschuilen. De terreur kan overal toeslaan, en vooral de veiligheidsdiensten en de rekruteringscentra zijn doelwit van de extremisten, zoals een week geleden bij het bloedbad in Hilla, ten zuiden van Bagdad, waarbij 125 doden vielen.

Hoe veilig is de zuidelijke provincie Al-Muthanna waarvan As-Samawah de hoofdstad is? De beslissing om de Nederlandse troepen uit Irak terug te trekken is mede genomen op basis van de overweging dat de Irakezen hier nu al wel weer zelf voor de veiligheid kunnen instaan. Onder de Irakezen zelf bestaat daarover geen overeenstemming.

Volgens de Nederlandse commandant luitenant-kolonel Frits van Dooren zijn de Iraakse troepen er wel degelijk toe in staat. ,,Ze hebben hier de test glansrijk doorstaan, met name bij de verkiezingen in januari, die hier zonder incidenten zijn verlopen, en ook vorige maand nog tijdens de Ashura, het grote shi'itische feest van de herdenking van het martelaarschap van Hussein, de kleinzoon van de profeet. Ze hebben bij die gelegenheid alles zelf gepland en uitgevoerd. Vandaar dat ik het

ook verantwoord vind om een andere kant op te gaan, in dit geval voor ons dus terug naar Nederland.''

De directeur van de politie in As-Samawah, de hoofdstad van de provincie Al-Muthanna, kapitein Ali Ajil Al-Adshan, zegt dat de veiligheidstoestand veel is verbeterd. ,,We hebben hier eigenlijk een haast volkomen stabiele situatie, vooral dankzij de bevolking die heel goed met de politie en de andere veiligheidsdiensten meewerkt. Daarbij komt het feit dat het aantal politiemannen sterk is toegenomen. Sinds de verkiezingen van 30 januari hebben wij 400 man extra in dienst genomen die hun training achter de rug hebben. Zij worden meteen ingezet'', aldus Al-Adshan.

Daarnaast kan worden geput uit een speciale nationale politiedienst van naar schatting 10.000 ex-militairen, die sinds kort door het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken officieel is erkend. Volgens luitenant-kolonel Van Dooren betreft het hier in Al-Muthanna ruim 750 man die over heel de provincie operationeel kunnen zijn, en niet zoals de politie aan een beperkte jurisdictie gebonden zijn.

Maar de Iraakse politie en het leger kunnen het volgens kapitein Al-Adshan zeker nog niet alleen aan. ,,We hebben nog altijd veel hulp nodig van de buitenlandse troepen. Wij hebben om te beginnen niet de nodige wapens – de terroristen beschikken over mortiergranaten, machinegeweren en raketten, terwijl wij het nog moeten stellen met pistolen en kalasjnikov-geweren.''

Verder zijn de meeste veiligheidsdiensten lang niet goed genoeg opgeleid voor dit harde werk, vervolgt Adshan. ,,Het moet allemaal veel te snel gaan, en de meeste politiemannen zijn kersverse rekruten. Dus het vergt nog wat tijd, veel tijd, voor we op eigen benen kunnen staan in de strijd tegen de terreur. En daar komt ook nog bij dat wij nog niet in staat zijn de grenzen volledig te controleren. Op dit moment is het dus nog dweilen met de kraan open'', aldus Al-Adshan.

Voorts is de plaatselijke afdeling van het Leger van de Mahdi van de radicale shi'itische geestelijke Muqtada al-Sadr niet ontwapend. Zij hebben volgens Al-Adshan nog altijd een arsenaal aan machinegeweren en mortiergranaten en vormen in principe ook een gevaar. Maar ze zijn niet in staat om de politie aan te vallen en ernstig te bedreigen, zegt Adshan, zoals dat in Najaf en in andere shi'itische steden wel is gebeurd. ,,Wij leggen ons hier vooral toe op de buitenlandse indringers, de internationale terroristen, of indringers die vanuit het noorden en het centrum van Irak hier infiltreren.''

Toch is er hier ook een aantal aanslagen gepleegd op de politie, maar daaraan geeft de Iraakse overheid niet graag ruchtbaarheid. De politiechef geeft node toe dat er in het verleden verscheidene aanslagen tegen hen gericht waren. De laatste dateerde volgens hem van 12 augustus, toen de Al-Jumhuri politiepost in de stad werd aangevallen. ,,Ook bij dit hoofdkwartier zelf is een bom ontploft. En zoals bekend zijn ook de Japanse en de Nederlandse troepen het slachtoffer geworden van aanslagen. We weten niet wie achter die bommen zit, Muqtada al-Sadrs militie of al-Qaeda'', aldus Adshan.

De politiechef in As-Samawah vreest voor meer spanning en geweld nu de Nederlandse militairen door Britten en Australiërs zullen worden vervangen. ,,De Britten zijn de belangrijkste partner van de Amerikanen. Zij maken voor ons deel uit van de echte invasietroepen en de meeste Irakezen hebben het niet zo op hen begrepen. En daar komt nog bij dat vooral de ouderen onder ons nog met de herinnering leven aan de revolutie tegen de Britse kolonisator in 1920. Zie je die brug daar over de Eufraat? Dat is de Brug van de

Revolutie van 1920. Ik ben haast zeker dat de Britten, nu zij hier baas zijn, snel een andere naam zullen bedenken'', zegt kapitein Adshan.

    • Wilfried Bossier