Oppositie wil uitleg Kamp na interview

De oppositiepartijen PvdA en SP in de Tweede Kamer willen van minister Kamp (Defensie, VVD) zelf horen wat hij vindt van de oorlog tegen Irak. Aanleiding hiertoe zijn uitspraken van Kamp afgelopen zaterdag in een interview met het Algemeen Dagblad.

Terugkijkend op het verloop van de Nederlandse missie in Irak zegt de minister van Defensie achteraf te betwijfelen of de Verenigde Staten en Engeland de juiste informatie hadden over de aanwezigheid van massavernietigingswapens in dat land. ,,Je kunt je afvragen of er voldoende informatie was over de aanwezigheid van massavernietigingswapens. Kon je op basis daarvan wel conclusies trekken? Hebben de Amerikanen wel voldoende militairen gestuurd om meteen grip op de situatie te krijgen?'',

aldus Kamp in het interview.

Aan een slotconclusie is de minister naar eigen zeggen nog niet

toe.

De Nederlandse missie in Irak loopt deze maand af. Vandaag is de officiële overdracht van het commando aan de Britse troepen, waarna de laatste militairen de komende weken Irak verlaten.

PvdA-woordvoerder Koenders noemt de uitspraken van Kamp ,,ongeloofwaardig'' omdat de missie nu bijna voorbij is. SP-Kamerlid Van Bommel vindt het interview ,,een provocatie'', uitsluitend bedoeld ,,om het eigen geweten te zuiveren''.

De fracties van PvdA, D66 en SP willen los van een spoeddebat over deze uitspraken een parlementair onderzoek naar de besluitvorming door het kabinet over de oorlog in Irak. De Nederlandse regering gaf destijds politieke steun aan de aanval van de Britten en de Amerikanen. D66-woordvoerder Bakker wil zo boven water halen op welke feiten het kabinet zijn besluit baseerde. VVD-fractieleider Van Aartsen heeft geen behoefte aan een dergelijk onderzoek: ,,De aanval was niet gebaseerd op de aanwezigheid van massavernietigingswapens, maar ging om het feit

dat Saddam Hussein jarenlang resoluties van de VN aan zijn laars lapte''. Volgens Van Aartsen is de Tweede Kamer voldoende ingelicht.