Kabinet verbiedt `no cure no pay'

Het kabinet verbiedt de Nederlandse Orde van Advocaten een proef met no cure no pay in Nederland. Het besluit van minister Donner, waarbij advocaten een resultaatafhankelijke beloning ontvangen, werd door de Orde verwacht omdat de minister het experiment al had opgeschorst. Volgens het kabinet komen de onafhankelijkheid, integriteit en de partijdigheid van de advocaat te veel onder druk door een resultaatafhankelijke beloning. Kartelautoriteit NMa acht het verbod op no cure no pay in strijd met zowel de Nederlandse als Europese Mededingingswet.