`Handel Nederland met nieuwe landen EU sterk gestegen'

De handel tussen Nederland en de nieuwe EU-lidstaten is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sterk gestegen. Sinds de toetreding van deze tien landen tot de Europese Unie op 1 mei 2004 is de waarde van de invoer uit de nieuwe lidstaten met 40 procent gestegen. In dezelfde periode nam de waarde van de uitvoer met 30 procent toe. Volgens het CBS bedroeg deze toename over heel 2004 respectievelijk 33 en 23 procent.