Assemblee Irak 16 maart bijeen

De eerste zitting van de nieuw gekozen Iraakse Nationale Assemblee zal 16 maart plaatshebben, of er nu een regering is gevormd of niet. Intussen is zicht op een coalitieakkoord tussen de shi'itische Verenigde Iraakse Alliantie (140 van de 275 zetels) en de Koerdische Eenheidspartij (75 zetels).

5