Werkgever failliet (2)

Het verhaal over de failliete werkgever in de krant van afgelopen zaterdag kwam mij bekend voor. In oktober 2000 ging mijn toenmalige werkgever failliet. Het pensioen was ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Bij de afwikkeling van het faillissement bleek er een grote achterstand te zijn in de afdracht van pensioenpremies. De curator diende een claim voor het werknemersdeel in bij het UWV. Het UWV betaalt 1 jaar achterstand. Ook mijn pensioen wordt dus lager dan verwacht. Het zou goed zijn als pensioenverzekeraars wettelijk verplicht zouden zijn de werknemer te informeren over achterstanden in de afdracht van premies.

(K.K.)

Ik vermoed dat dit compromis er voor L.T. niet in zit, omdat het UWV stelt dat er geen causaal verband is tussen de vordering van de achterstallige pensioenpremies en het faillissement. Waarschijnlijk werkte u destijds nog bij de failliete werkgever. L.T. kreeg pas lucht van de premieachterstand en het faillissement toen ze al een paar jaar elders werkte. Dat maakt het ingewikkelder. Maar het is raar dat werknemers in de veronderstelling kunnen verkeren dat ze pensioen opbouwen, terwijl de werkgever intussen niets afdraagt.

    • Wilma van Hoeflaken