Webcongres: de doodstraf mag niet opnieuw worden ingevoerd

Deelnemers aan het webcongres, het online discussieplatform op www.nrc.nl/webcongres, bogen zich over de stelling dat de doodstraf opnieuw moet worden ingevoerd. Geen sprake van, vond 84 procent.

Oneens

C.B. Dorreboom, Garyp: ,,Zolang nog regelmatig blijkt dat gerechtelijke dwalingen voorkomen, mag nooit of te nimmer de doodstraf worden heringevoerd.''

A.F. ten Brink, Oisterwijk: ,,Niemand heeft het recht een ander het leven te benemen. Bovendien is uit onderzoeken gebleken dat het zogenaamde afschrikwekkende voorbeeld geen invloed heeft op de criminaliteit.''

Jack Hopstaken, Eindhoven: ,,De doodstraf dient geen enkel ander doel dan wraak en ik dacht dat ons rechtssysteem op andere zaken gestoeld was.''

Vincent van Gerven, Voorburg: ,,Het hanteren van dezelfde barbaarse middelen als de `vijand', wie dat ook moge zijn, is meestal een teken van decadentie en paniek.''

Lauk Woltring, Landsmeer: ,,Hoe kan dood genoegdoening bieden? Wraak en vergelding zijn zeer destructieve emoties en motieven, die ook meer destructie oproepen. Wij staan juist in het tijdperk van radicalisering voor de opgave om destructieve cirkels te doorbreken. Daarnaast geldt ook: het is een beroerd voorbeeld van menselijkheid. Bovendien pak je de dader zijn vermogen om te leren af.''

Olaf Boschman, Amsterdam: ,,De kans op doodstraf weerhoudt geen enkele terrorist van aanslagen. De talloze zelfmoordaanslagen in Israël en de afscheidsbrief van Mohammed B. tonen aan dat lieden die iets kwaads in de zin hebben daarvoor hun leven willen geven.''

Jasper Nijdam, Columbus, Ohio (VS): ,,Het is onmogelijk een foutloos systeem voor doodstraf te ontwerpen. Hier in de VS wordt steeds meer duidelijk hoeveel mensen ten onrechte zijn geëxecuteerd. Dat is onaanvaardbaar. Een tweede probleem is waar de grens ligt tussen levenslang en de doodstraf. Bij een moord? Of alleen bij een gruwelijke moord zoals op Van Gogh?''

Bart Remmen, Maastricht: ,,Het zou bijzonder pijnlijk zijn als wij enerzijds democratische waarden propageren (waaronder afschaffing van de doodstraf in Turkije en Irak) en anderzijds zelf zulke barbaarse maatregelen gaan invoeren.''

André van Schie, Utrecht: ,,Democratie is zo zwak als zijn zwakste schakel. Zodra de overheid gaat moorden is het eind zoek. Nederland is een beschaafd land, en dient dit te blijven. Een doodstraf is niet alleen onherroepelijk bij fouten in het gerechtelijk systeem, het zal juist alleen maar meer haat zaaien bij de geliefden van de veroordeelde en juist zorgen voor meer terreur.''

Wim Veldhuijzen, Enschede: ,,Het hoogste percentage voorstanders van de doodstraf vind je ongetwijfeld bij moslimfundamentalisten en orthodoxe christenen. Het verbaast mij dat zogenaamde liberalen deze gelijkhebbers in de kaart spelen door zich te beroepen op minder fraaie gevoelens die bij delen van de bevolking spelen.''

Frankwin van Dieren, Barcelona (Spanje) ,,In de VS werkt de doodstraf niet afschrikwekkend. Het aantal moorden per hoofd van de bevolking ligt ongeveer tien keer hoger dan in West-Europa. Bovendien zijn in de VS veel mensen tegen de doodstraf, omdat het juist meer geweld kan uitlokken, als misdadigers koste wat kost sporen willen uitwissen. Moslimterrorisme zal evenmin door de doodstraf worden vermeden; het zou alleen maar martelaars kweken.''

Ben Raaijman, Hoogwoud: ,,Moord vergelden door te doden helpt nergens tegen. Het moorden zal niet stoppen, de aanslagen zullen niet stoppen, de wereld zal niet beter worden. Wel raak je de eigen legitimiteit van het rechtsstatelijk handelen kwijt. Als de staat der Nederlanden mensen mag doden op basis van haar regels, dan mogen andere staten dat doen op basis van hun regels. Geweldig, daar zal de wereld van opknappen.''

Jacqueline Schaalje, Goes: ,,Waarom is een terrorist erger dan een andere moordenaar? De doodstraf is primitief. Dat een aanzienlijk deel van de bevolking en de politiek voor de doodstraf is te porren, bevestigt mijn vermoeden dat Nederland primitiever aan het worden is.''

Sietse Visser, Houten: ,,De doodstraf is geen straf, maar het beëindigen van een leven en niet meer dan het uitoefenen van wraak. Deze hernieuwde poging om de doodstraf op de politieke agenda te krijgen, is een uiting van de voortgaande verplebsing en verruwing van onze samenleving.''

Eens

Adriaan Mos, Den Haag: ,,Als de doodstraf toegepast wordt op mensen die menen zich op criminele, terroristische wijze tegen onze rechtsstaat te kunnen richten, wat voor anderen de dood ten gevolge heeft: geen bezwaar.''

Tjalco van der Meij, Borculo: ,,Er zijn misdadigers die zo gevaarlijk voor de maatschappij zijn en blijven, dat de doodstraf de beste oplossing is voor zowel de dader zelf als de gemeenschap.''

Lucas Chon, Rotterdam: ,,De directeur van de Teldersstichting heeft gelijk door te stellen dat de toenemende criminaliteit en het terrorisme invloed hebben op het maatschappelijke klimaat. Het strafrecht moet daarmee in de pas lopen. Het is niet de bedoeling dat de rechtszaal verandert in een volksgericht, maar het negeren van de volksstemming is hautain en ondergraaft het maatschappelijk draagvlak onder de rechtsstaat.''

Roel Hogervorst, Gouda: ,,Bij bijzonder grote (genocide, grote terroristische aanslag) of bijzonder gruwelijke misdrijven (bijvoorbeeld wat Dutroux deed) verdient de dader geen enkele genade. Zulke daders zullen nu waarschijnlijk tot levenslang veroordeeld worden, maar ze hebben alle rechten om als mens behandeld te worden, verspeeld. Er is niemand bij gebaat om ze op gemeenschapskosten in leven te houden.''

Maurice Ackermans, 's-Hertogenbosch: ,,Invoeren, maar wel omgeven met de allerbeste juridische garanties en waarborgen en uiteraard alleen voor zeer extreme gevallen. Terroristen (van het slag van de Twin Towers) en seriemoordenaars (van het slag Dutroux) moeten definitief verwijderd worden uit de samenleving, omdat ze die buitengewoon ernstig ontwrichten.''

Andre Betting, Leiden: ,,Vrijwel iedereen accepteert dat wij een leger van zo'n 80.000 mensen hebben dat maar op één ding traint: mensen zo effectief mogelijk te doden. Uit zelfverdediging zeggen we dan (hoewel: Irak?), maar dat is principieel niet anders dan de doodstraf voor mensen die de samenleving bedreigen.''

Erik Nannen, Amsterdam: ,,Uitsluitend voor een zeer beperkt aantal misdaden. Allereerst voor moslimterroristen, het is zonde van het geld die in leven te houden. Ten tweede verkrachters die dit combineren met geweld en of moord. De derde groep is die van de pathalogische moordenaars.''