Veel asielzoekers mogen toch blijven

Een groot gedeelte van de 26.000 asielzoekers die vallen onder de oude Vreemdelingenwet (voor 2001) mag waarschijnlijk alsnog in Nederland blijven. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft inmiddels 8.636 dossiers afgewerkt en in 41 procent van de gevallen is positief beslist.

Dat meldt VluchtelingenWerk Nederland in het nog niet gepubliceerde rapport Geen pardon maar terugkeer? De afhandeling van 8.636 van de 26.000 dossiers door de IND is de stand van zaken van medio februari van dit jaar. De procedures van de resterende ruim 16.000 asielzoekers lopen nog.

,,Onze evaluatie toont aan dat veel ellende voorkomen had kunnen worden als de Tweede Kamer vorig jaar voor een ruime pardonregeling had gekozen'', aldus Eduard Nazarski, directeur van VluchtelingenWerk Nederland. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en kerkelijke- en vluchtelingenorganisaties pleitten toen voor legalisering van alle asielzoekers die langer dan vijf jaar op een definitieve uitspraak wachtten. Dat kwam neer op 6.300 gevallen.

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) koos voor een krappere pardonregeling en liet 2.200 vluchtelingen toe. De rest van het `reservoir' aan oude asielzaken zou alsnog worden beoordeeld, zo besloot de minister. Uitgeprocedeerden zouden het land moeten verlaten.

Van de uitgeprocedeerden zijn inmiddels 13 personen via het uitzetcentra in Ter Apel uitgezet, zo blijkt uit de cijfers van VluchtelingenWerk. In totaal 1.511 uitgeprocedeerde asielzoekers vertrokken vrijwillig, 997 met een extra vertrekpremie. Daarnaast werden nog eens 275 vluchtelingen onder toezicht (3 procent), dus begeleid op de vlucht naar hun land van terugkeer, uitgezet en 244 vluchtelingen (2,08 procent) werden dwongen op het vliegtuig gezet.