Op sommige plaatsen raakt het strooizout op

Het strooizout is in verschillende gemeenten afgelopen dagen opgeraakt.

Onder meer in Winterswijk, Woensdrecht, en Oosterhout zijn alternatieve maatregelen genomen. Inwoners van de desbetreffende gemeenten zijn via de regionale media gewaarschuwd.

In Winterswijk zijn gisteren alleen de hoofdwegen gestrooid met het laatste strooizout. ,,Bij extreme gladheid zullen we strooien met zand of split (grind, red.)'', zegt een woordvoerder van de gemeente. Zand en split maken het wegdek stroever, maar ze lossen de gladheid niet helemaal op. Bovendien kan er maar beperkt met zand gewerkt worden, omdat het slecht is voor de riolering, zo legt de woordvoerder uit.

De gemeente Almere strooit zout alleen op de busbanen en hoofdwegen, sneeuwschuivers moeten de overige wegen veilig houden.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) strooit alleen nog maar op doorgaande wegen. Fietspaden worden gestrooid met zand, doodlopende wegen worden geschoven. Op deze manier kan het hoogheemraadschap dit weekend en begin komende week de veiligheid waarborgen.

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het beheer van polderwegen in Waterland, West-Friesland en een deel van de Kop van Noord-Holland, in totaal 1.400 kilometer wegen.

Frisia Zout kan op dit moment net aan de vraag van de klanten voldoen, omdat de firma samenwerkt met zusterbedrijven in Nederland. Het bedrijf probeert hamstergedrag van klanten tegen te gaan. Frisia Zout neemt op dit moment geen nieuwe klanten aan.

Ook bij Akzo Nobel Salt gaan eigen klanten voor, zij draaien op volle capaciteit om de enorme vraag op te vangen.

Rijkswaterstaat heeft nog voldoende zout voor de komende dagen. Regionale afdelingen zullen meewerken om bijvoorbeeld ziekenhuizen bereikbaar te houden indien gemeenten hierom vragen.