Onafhankelijke artsen zijn moeilijk te vinden 2

Brouwer en Rutten pleiten voor het realiseren van een instituut dat richtlijnen voor optimale zorg uitvaardigt. Zij noemen als voorbeeld het National Institute for Clinical Excellence.

Het bevreemdt mij dat deze gezondheidseconomen er niet van op de hoogte zijn dat wij in Nederland reeds jarenlang het CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg hebben. Dit instituut vaardigt voor alle medische disciplines richtlijnen uit. Het maakt daarbij tevens gebruik van de vele richtlijnen die de beroepsverenigingen opstellen en werkt bijvoorbeeld samen met het Trimbos-instituut inzake richtlijnen voor de behandeling van psychiatrische aandoeningen. Ook de in het artikel genoemde NICE-richtlijnen worden als leidraad gebruikt.

Ik hoop niet dat er nu geld gepompt moet worden in het oprichten van een nieuw instituut. Wel is er altijd ruimte voor verbetering:

1. Zorg dat de richtlijnen zoveel mogelijk up-to-date gehouden worden.

2. Vind wegen om de zorgverleners meer gebruik van de richtlijnen te laten maken: bv. optimale kwaliteit, leesbaarheid, praktische toepasbaarheid.

En laten we vooral ruimte laten aan de zorgverleners om ervan af te kunnen wijken. De artsen bijvoorbeeld zijn doorgaans heel goed in staat hun eigen verantwoorde `optimale' zorg te leveren.

Deze laatste punten zouden onze zorg en dus ons geld verdienen, maar niet het oprichten van een nieuwe geldverslindende organisatie die het werk van anderen weer helemaal opnieuw gaat doen.

    • J.C. Brandt-Dominicus