Meer zaken rond concurrentiebeding

Nieuwe regels voor de aanscherping van het concurrentiebeding zullen leiden tot een toename van het aantal arbeidsrechtszaken. Dat voorspellen arbeidsrechtdeskundigen vandaag in deze krant.

Het wetsvoorstel, waarover de Eerste Kamer zich volgende week zal buigen, roept volgens hen veel onduidelijkheid op en zal de verhouding tussen werknemers en werkgevers geen goed doen, voorspellen zij.

Als het wetsvoorstel volgende week door de Eerste Kamer wordt aangenomen, kunnen bedrijven hun ex-werknemers nog maximaal één jaar verbieden om met concurrenten in zee te gaan. Daarnaast moeten zowel het geografisch gebied als de activiteiten die onder het beding vallen, strikt omschreven worden.

Verder worden werkgevers die een beroep doen op het concurrentiebeding, verplicht hun personeel een `billijke vergoeding' te betalen. In het wetsvoorstel wordt geen percentage genoemd, maar de wetgever gaat ervan uit dat de vergoeding minstens 30 procent van het laatst genoten maandsalaris bedraagt, vermenigvuldigd met het aantal maanden dat het concurrentiebeding op de betrokken werknemer van toepassing is.

Volgens juristen zal met name de hoogte van de schadevergoeding inzet van rechtszaken worden, constateert arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen. ,,Want je kunt behoorlijk met elkaar van mening verschillen over wat een `billijke' vergoeding is.''

Een ander probleem is volgens Van Gelderen dat in de nieuwe bedingen het exacte percentage op voorhand al moet worden opgenomen, anders is het concurrentiebeding niet geldig. ,,Onder de huidige marktomstandigheden heeft de werkgever het vaak voor het zeggen als het gaat om de arbeidsvoorwaarden bij indiensttreding. Als aspirant-werknemer moet je wel heel sterk in je schoenen staan om bij indiensttreding te zeggen dat je dat niet accepteert.''

GELD TELT: pagina 27

    • Jasper Enklaar