ME 1

Hoe kunnen weldenkende mensen als artsen en ministers nog volhouden dat ME een `modeziekte' is? Een (toen) 13-jarige puber verzint toch geen zaken als koorts, spier-, keel-, gewrichts- en hoofdpijn, evenmin als de 40.000 andere patiënten dit doen? Het gros der mensheid wil niet ziek zijn.

In onze maakbare, beheersbare wereld kunnen we niet goed omgaan met een ziekte waarvan de oorzaak nog geheel onbekend is en diagnostiek (nog) onmeetbaar is. Kortzichtige `deskundigen', gespeend van medisch-historische kennis, zeggen dan: niets te vinden, dus niet ziek. Erkenning en geld voor fundamenteel onderzoek voor deze invaliderende ziekte wordt de hoogste tijd!

    • Drs. E.J. Tjalsma
    • Vollenhove Echtgenoot van Me