Lubbers 4

Volgens Bram Buunk is het heel goed mogelijk dat er niet echt iets gebeurd is. Of Lubbers deed iets en heeft haar signalen anders geïnterpreteerd, of hij deed juist niet iets terwijl haar verwachtingen anders waren. Óf Lubbers is het slachtoffer van zijn instincten; mannen doen dat nu eenmaal en vrouwen reageren daar soms negatief op.

Als we mannen en vrouwen indelen in daders en slachtoffers, kan er nooit een einde aan de strijd mogelijk zijn. Cynthia B. is het slachtoffer van een machtsgedreven, instinctgedreven man; Lubbers is het slachtoffer van een jaloerse, manipulerende, instinctgedreven vrouw.

Moeten mannen leren hun machtswellust te overwinnen of/en vrouwen leren hun veiligheid niet bij mannen te zoeken? Of moeten mannen en vrouwen leren de ander niet verantwoordelijk te stellen voor hun eigen instinctieve gedrag?

Mijn oma zei vroeger: `Als een man niet van zijn moeder houdt, kan hij ook niet van een vrouw houden.'

Er zijn altijd oorzaken voor gevolgen aan te wijzen. Het punt is dat de mens zich op een punt in de evolutie bewust is dat hij oorzaak is in plaats van gevolg. Dat is het moment dat hij zich bewust is van zijn vermogen om te kiezen en niet langer `denkt' dat hij ondergeschikt is aan zijn instincten.

    • Marie-Jose Hillenaar