Lubbers 2

Het stemt me treurig dat de NRC zich leent voor dit soort kroegpraat. Als je de ijdeltuiten Van Hooff en Buunk uitnodigt, weet je wat je krijgt: anekdotes en ad hoc-verklaringen. De evolutiepsychologie is geen wetenschap, maar een grabbelton vol gelegenheidsargumenten. Neem de wijsheid waarmee het artikel eindigt: `Dus in geval van twijfel denken mannen: toch doen.' Dat bedoel ik nu. Maar de krant moet vol, hè?

    • Max Lauteslager
    • Psycholoog te Amsterdam