Lubbers 1

Onbekendheid met andermans mores is al menig naïeveling opgebroken. Voorbeelden te over: Een huisarts die zijn uitgestoken hand naar een moslima met een kaakslag moest bekopen; een minister die zich blameerde omdat ze de hand van een imam wenste te drukken. Ook in het verleden heeft gebrek aan historisch besef menigeen de das omgedaan / de kop gekost. Zo bijvoorbeeld in Nederlands-Indië. Toen krijgsgevangen officieren weigerden voor de Japanners te buigen, werden de hardnekkigen onthoofd. Onze `krijgers' wisten blijkbaar niet dat in Japan ter begroeting wordt gebogen. Een kwart eeuw later sloegen Amerikaanse G.I.'s de te ondervragen Vietcong-gevangenen nóg harder als die met een angstgrijs hun kwelgeesten probeerden te kalmeren. Die Texaanse jongelingen dachten dat ze werden uitgelachen. De Aziaat grijst om zijn opponent milder te stemmen. Dat had niemand hun verteld.

Ten slotte `onze' Ruud Lubbers: Ten tijde van diens premierschap was op televisiebeelden te zien hoe ergens in Frankrijk een twintigtal politici na afloop van een conferentie op een bordes poseerde voor een afscheidsfoto. Ruud bestond het toen om een Japanse diplomate links-rechts op de wangen te kussen! De dame in kwestie lachte, duidelijk in verlegenheid gebracht. Een Japanse vrouw kust men niet in het openbaar, laat staan voor een `lopende' camera.

De sociaal-psychologische achtergrond van de val van deze voormalige bewindvoerder moge duidelijk zijn.

    • R. Klinkhamer