Liberaal manifest

Met een rechtstreeks mandaat voor de minister-president kunnen de kiezers duidelijk maken aan wie zij de kabinetsformatie toevertrouwen.

Liberaal Manifest VVD, 25 februari

Ik denk dat de toegenomen aandacht voor personen en persoonlijkheden goed is voor de democratie. En dat er van de populisten heel wat valt te leren.

PvdA-fractieleider Wouter Bos, 23 februari

Uw goede populist is mijn democraat.

VVD-fractieleider Jozias van Aartsen, 23 februari

Heb maar eens een conflict met je gemeente of een andere overheid. Alle verhalen ten spijt over openbaarheid, luisterend bestuur, of een overheid die zo aardig is voor haar clientèle, kijk je dan in de ogen van een nurkse macht.

Frank Ankersmit, medeopsteller van het liberaal manifest in Trouw, 24 februari

De bestuurlijke vernieuwing wordt langzaam een soort hobbykist waarin wordt gegrepen om een uurtje te knutselen.

Woordvoerder van CDA-fractieleider Maxime Verhagen, 24 februari

De centrale boodschap is niet mis te verstaan: de burgers wantrouwen het politieke bedrijf – en de VVD geeft hun daarin het grootste gelijk van de wereld.

Hoofdartikel de Volkskrant, 26 februari

De voorstellen voor staatkundige veranderingen zijn alleen voor insiders interessant, het instellen van een ministerie van Veiligheid een bestuurskundige schijnoplossing

Politicoloog Edwin van de Haar in de Volkskrant, 2 maart

Behalve het voornemen tot ,,staatkundige opvoeding van het volk'' resteert er dus bitter weinig van de bijna sociaal- en zelfs christen-democratische VVD uit 1948.

Socioloog Dick Pels in NRC Handelsblad, 2 maart