Leve het basisinkomen

Het Comité Weg Ermee wil, samen met de lezers van de Achterpagina, Nederland verlossen van nutteloze regels en overbodige instellingen.

Eerst even ,,van de orde, voorzitter!'' – om een klassieke bezweringsformule van partijcongressen te citeren. Onder de vele tientallen nuttige bijdragen trof het Comité Weg Ermee de afgelopen week nogal wat inzendingen die in nachtelijke uren zijn geschreven ,,in een wolk van alcohol'', zoals een der scribenten ten overvloede vermeldt. Gevolg: wartaal. Het Comité heeft deze bijdragen slechts vluchtig gelezen. Weg ermee!

Het Comité stelt zich – nu voor de derde week (eerdere aflevering staan op www.nrc.nl) – ten doel Nederland te ontroezen en ontruizen. `Kroegpraat', evenals wollig beargumenteerde opvattingen, vallen bij het Comité derhalve niet op vruchtbare bodem.

Ter zake. Vorige week heeft het Comité het oerwoud belastingen, premies, heffingen, aftrekposten en douceurtjes voorgedragen voor afschaffing. Aangezien het Comité geen Tegenpartij wil zijn, heeft het aansluitend opgeroepen tot constructief meedenken over alternatieven. Op grond van diverse bruikbare bijdragen laat een eenvoudiger stelsel zich als volgt schetsen:

Alle Nederlanders boven de 18 jaar krijgen een basisinkomen. Voor 18-jarigen is dit circa 600 euro per maand, stapsgewijs oplopend tot maximaal 1.000 euro per maand (= 12.000 euro per jaar) vanaf 24 jaar. Wie dit basisbedrag zelf verdient, hoeft hierover geen cent belasting te betalen. Wie minder verdient, kan aanvullend inkomen aanvragen tot het gestelde basisloon-maximum. Inderdaad: een ouderwets linksig idee.

Maar nu slaat het Comité direct radicaal rechtsaf. Want dit basisinkomen vervangt álle uitkeringen en voordeelregelingen die van overheidswege worden verstrekt en gegund. Studiebeurs, bijstandsuitkering, WW, WAO, kinderbijslag, enz., enz. – allemaal weg ermee! Aparte collectieve heffing van sociale premies is niet langer nodig. De overheid garandeert een bestaansminimum. De rest mag individueel en naar eigen keuze worden bijverzekerd in de marktsector.

Voor alle inkomsten boven het basisloon komt één tarief, in plaats van de huidige drie schalen. (Ingewijden herkennen hier de `vlaktaks'.) En verder: geen gemarchandeer met aftrekposten, waaronder die voor de rente op hypotheekschuld niet in de laatste plaats.

Citaat: ,,De enige grondslag voor de inkomstenbelasting wordt het persoonlijk bruto-inkomen. Leeftijd, samenlevingsvorm (alleenstaand, samenwonend of getrouwd), de afstand tussen wonen en werken, pensioenpremies, enz. doen allemaal niet meer ter zake.''

Nog een citaat: ,,De fiscus slaat burgers, naast de belasting op inkomen, alleen nog aan voor rendement uit vermogen.'' En successierechten bij erfenissen? ,,Die heffing wordt afgeschaft. De opbrengst uit erfenissen telt gewoon mee bij de vermogensrendementsheffing en verder niet.''

Zo is het Comité Weg Ermee in één week lekker opgeschoten met constructief meedenken over een alternatief fiscaal stelsel. Volgende week gaat het Comité weer aan de slag met een bottere bijl, op zoek naar regelzucht in het bedrijfsleven. Ondernemers van Nederland, wat en wie zit u dwars?

Bijdragen voor deze rubriek zijn, uiterlijk komende woensdag, welkom via achterpagina@nrc.nl.

    • Gijsbert van Es