Langer werken?

Ik ben 30 en hoewel ik een leuke baan heb, moet ik er niet aan denken om tot mijn 65ste te blijven werken. Door alle mediaberichtgeving krijg ik echter de indruk dat mijn generatie pas met 65 (of nog later?) met pensioen kan. Denkt u dat ook?

(J.H.)

Als u mee doet aan de levensloopregeling kunt u maximaal 2,1 jaarsalaris bij elkaar sparen. Als u genoegen neemt met een inkomen ter hoogte van 70 procent van uw loon, kunt u drie jaar eerder stoppen met werken. Bovendien maakt de nieuwe pensioenwetgeving het mogelijk om meer pensioen op te bouwen. Dit is weliswaar ouderdomspensioen, dus voor na uw 65ste, maar u kunt dat ook gebruiken om eerder te stoppen met werken. En natuurlijk kunt u zelf nu al gaan sparen om straks eerder te kunnen stoppen met werken. De wetgever wil regelingen waardoor mensen eerder met pensioen kunnen niet meer fiscaal belonen met uitzondering van de levensloopregeling maar dat hoeft u er niet van te weerhouden uw eigen plan te maken.

    • Wilma van Hoeflaken