Laat ieder zijn eigen onderwijs financieren

De opmerking van de commissievoorzitter van het nieuwe liberale manifest Geert Dales: ,,er is geen goede reden te bedenken waarom de staat scholen op religieuze grondslag zou financieren'', vraagt om commentaar (NRC Handelsblad, 25 februari). Ten eerste is het niet de staat, die financiert, maar zijn het de burgers (religieus en niet-religieus) d.m.v. belastingen. En daar ligt lijkt mij ook een oplossing.

Bekend is welk percentage van de belastinginkomsten aan onderwijs wordt besteed. Dit is uit te splitsen naar openbaar en bijzonder onderwijs. Geef de belastingplichtigen de mogelijkheid om of via de belastingen het openbaar onderwijs te betalen of en dan met aftrek van het onderwijspercentage particulier het bijzonder onderwijs te financieren. Zo financiert ieder zijn `eigen' onderwijs. Ik betaal niet meer voor het onderwijs van heer Dales en hij niet meer voor het mijne. (Waar een keus is, natuurlijk, voor de universiteiten ligt dat iets lastiger, maar ook dat is allemaal te berekenen en financieel uit te werken).

Een andere mogelijkheid is het `oormerken' van het belastinggeld. De belastingplichtige geeft zelf aan of zijn of haar (want dat is het tenslotte) belastinggeld naar het bijzonder of naar het openbaar onderwijs moet gaan.

Dit `oormerken' opent interessante mogelijkheden. Mag `mijn' belastinggeld naar kerncentales, abortusafdelingen, legeronderdelen in Irak?

Of we laten het natuurlijk zoals het is, want het al 100 jaar prima. Of zit er toch een heimelijke anti-religieuze agenda van de VVD achter?

    • Ds. L.C.P. Deventer
    • Hervormd predikant