Kabinet naar rechter om bouwfraude

Het kabinet wil proberen de schade die geleden is door bouwfraude via de rechter op de betrokken bouwbedrijven te verhalen. Volgens premier Balkenende is dat ,,de koninklijke weg''.

Dat zei de premier gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad. De landsadvocaat gaat nu de zaken voorbereiden, aldus Balkenende, die niet wilde speculeren over de hoogte van het bedrag aan schadevergoeding. ,,Dat schaadt de procedure'', aldus de premier.

Tot nu toe werd aangenomen dat met name de minister van Ruimtelijke Ordening (Dekker, VVD) met de betrokken bouwbedrijven in onderhandeling was over een schikking. Naar verluidt zou na gesprekken tussen rijk, lokale overheden en bouwers inmiddels overeenstemming bestaan over een `pot' van 70 miljoen euro. Nu blijkt dat het kabinet dat onvoldoende vindt. Hoe hoog de schade is die de overheid precies geleden heeft, is nooit bekend gemaakt. Een gang naar de rechter zou daar nu helderheid over moeten verschaffen.

Voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland is boos over de kabinetsbeslissing: ,,We hadden een akkoord met minister Dekker van ongeveer 70 miljoen euro en dat hadden we al aan de leden voorgelegd.'' Hij heeft gisteravond meerdere malen contact gehad met Dekker, maar wil daar inhoudelijk niets over zeggen: ,,Ik wil niet eens weten wat er vandaag in de ministerraad gebeurd is. Wij wilden schoon schip maken. Hoewel we vinden dat er geen aanwijsbare schade is geleden, waren we toch bereid 70 miljoen in een pot te stoppen. Nu wil het kabinet naar de rechter, dan kunnen ze het krijgen ook. Ik begrijp niet waarom de staat het zichzelf zo moeilijk maakt. Wij gaan door tot het allerhoogste gerechtshof.''

Balkenende wilde zich niet uitlaten over eventuele eerdere onderhandelingen tussen Dekker en de bouwers. Volgens hem is de gang naar de rechter ,,een principiële kwestie''. ,,We willen het maximale doen om de geleden schade te verhalen op de bedrijven'', zei hij. Hij zal binnenkort een brief aan de Tweede Kamer zenden over de gang naar de rechter. Brinkman hoopt dat de Kamer het kabinet alsnog op andere gedachten zal brengen.

De Kamer bepaalde eerder via een motie dat het kabinet niet zonder toestemming van de Kamer grote zaken financieel mag schikken, naar aanleiding van een schikking die toenmalig minister Netelenbos (Verkeer) met bouwers trof die fraude hadden gepleegd bij de aanleg van de Schipholtunnel.

Bedrijven die door de kartelwaakhond NMa onderzocht worden in verband met de bouwfraude, krijgen lagere boetes als zij vrijwillig meewerken aan het onderzoek. Marijke Vos, de voorzitter van de commssie die de bouwfraude onderzocht, noemde het kabinetsbesluit in het Radio 1 Journaal een ,,goede zaak''. Zij vond het `onderhandelingsresultaat' van 70 miljoen euro ,,aan de lage kant''.