In de WAO

Laatst schreef u dat mensen die arbeidsongeschikt zijn toch een pensioen kunnen opbouwen. Ik zit al jaren in de WAO. Daarvoor zat ik gewoon bij een baas en bij een pensioenfonds. Bouw ik nu toch nog pensioen op?

(H.v.d.B.)

Bij de meeste pensioenregelingen wordt het pensioen bij arbeidsongeschiktheid premievrij. Het geldt dus niet voor elke regeling. Wel moet de deelnemer de arbeidsongeschiktheid melden. Als dit niet gebeurd is, zijn de meeste regelingen toch bereid een (gedeeltelijk) pensioen uit te keren. Ik raad u aan een brief te schrijven naar uw pensioenfonds. Als het fonds het probleem niet kan of wil oplossen, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenkwesties.

    • Wilma van Hoeflaken