Geert Mak heeft zeker niet overal verstand van 1

Macht corrumpeert, wordt er gezegd, maar ook succes corrumpeert een beetje. Geert Mak mag dan `niet over het paard getild' zijn (NRC Handelsblad, 28 februari), hij lijkt toch door het spectaculaire succes van zijn `In Europa' het gevoel te hebben dat hij overal verstand van heeft, zoals sommige hoogleraren juist door hun benoeming de illusie krijgen dat ze alwetend zijn.

Overigens is `In Europa' een onderhoudend, maar rommelig en tamelijk oppervlakkig boek. Met het geschiedkundige verhaal zal niet zoveel mis zijn. Maar de losse opmerkingen over het heden slaan soms helemaal nergens op, zoals Maks beweringen over de Finse taal of over de stationsgebouwen in de VS; die raken kant nog wal. De `corruptie' was toen al begonnen.

    • Dr. F.W. STEUTEL