De lezer schrijft over een kunstbeurs in Rotterdam

Op donderdag 24 februari jl. plaatste u een lovende recensie met foto over een kunstbeurs in de Cruise Terminal te Rotterdam onder de kop `Actuele kunst houdt weer van verf'.

In de krant van zaterdag 26 februari verscheen nog eens een aanbeveling onder het kopje `Kunst van de week', eveneens met foto.

Opgetogen ging ik zondag 26 februari met mijn gezin naar Rotterdam. De teleurstelling was groot. Met name de schilderkunst was van een zeldzaam laag niveau, zodat men zich afvraagt hoe een kwaliteitskrant daar zo lovend over kan berichten.

Nu valt over smaak niet te twisten, maar wanneer men op het entreebiljet met het bedrag van 12,50 euro leest dat NRC Handelsblad de mediapartner van deze manifestatie is, plaatst men natuurlijk grote vraagtekens bij het onafhankelijke oordeel van de krant en voelt men zich bij de neus genomen.

    • A.M. Jansen