De krant antwoordt

Het is nooit leuk ergens met een opgetogen gevoel aan te beginnen om vervolgens te worden teleurgesteld in je verwachting. Dat kan gebeuren na iedere positieve film-, boek-, toneel- of kunstbeursrecensie. De recensent kan lovend zijn, en onderbouwt die lof met zekere autoriteit, maar dat is nog geen garantie dat een ander ook die mening is toegedaan. Zoals de lezer zelf opmerkt: over smaak valt niet te twisten. Kortom, de teleurstelling van deze lezer over de Rotterdamse kunstbeurs was er ongetwijfeld ook geweest als hij niet op zijn entreebiljet had gelezen dat NRC Handelsblad de mediapartner is van Art Rotterdam.

Maar dat de lezer vervolgens vraagtekens zet bij de onafhankelijkheid van de krant, is een ernstige zaak. We kunnen hem geruststellen: de redactie zorgt voor recensies en laat zich hierbij niet leiden door wat elders bij de krant mogelijke verbintenissen zijn. Het is de afdeling marketing die, onafhankelijk van de redactie, heeft besloten met Art Rotterdam in zee te gaan. Deze samenwerking, die drie jaar geleden begon, bestaat uit een aanbieding voor abonnees die aan het begin van de kunstbeurs naar een door NRC Handelsblad georganiseerde lezing kunnen gaan. De afdeling marketing organiseert dit, omdat zij van oordeel is dat het voor abonnees interessant is deze kunstbeurs te bezoeken, zeker als daar een lezing aan wordt gekoppeld. Het is dus bedoeld om abonnees te plezieren en gericht op abonneebinding. Daarnaast liggen op de beurs gratis kranten om mogelijke toekomstige abonnees in NRC Handelsblad te interesseren. Voor Art Rotterdam staat hier tegenover dat in de krant, met de advertentie voor die abonnee-aanbieding, publicitaire aandacht aan de beurs wordt besteed. Daaruit bestaat de samenwerking met de krant die Art Rotterdam op het entreebiljet heeft aangeduid als `mediapartner'.

De briefschrijver raakt een belangrijk punt: betrokkenheid van NRC Handelsblad bij manifestaties die in de krant worden gerecenseerd kan de schijn van partijdigheid wekken. Daarvan moeten hoofdredactie en uitgever zich voortdurend bewust zijn. De lezer mag erop vertrouwen dat een recensie nooit tot doel heeft extra mensen te trekken, omdat de krant daar belang bij zou hebben. Het onafhankelijk oordeel van de recensent staat voor ons voorop.

    • Birgit Donker