De bouwput staat vol water

Dertig omwonenden moesten hun huis uit door nieuwe problemen met de bouw van een theater in het centrum van Middelburg. `Een duur drama'.

Middelburger C. Clarijs (48) werd gisternacht langdurig uit zijn slaap gehouden. Door lawaai en ,,smerige diesellucht''. Vlakbij zijn woning aan de Heerengracht pompten brandweerkorpsen uit heel Zeeland massa's water in de bouwput van het nieuwe plaatselijke theater. ,,Het gebeurde op volle kracht, tot 's morgens vier uur'', vertelt hij. ,,Mijn buurvrouw ging er voor op de loop, naar een hotel.''

Het pompen was nodig nadat dondermiddag uit onderzoek van de gemeente bleek dat een wand van de bouwput (weer eens) instabiel was. Door de enorme `kuil' onder te laten lopen, heeft de wand voldoende tegendruk en is het acute gevaar verdwenen voor de omliggende huizen, die dreigden te verzakken door wegsijpelend grondwater. Vrijdagochtend mochten de dertig geëvacueerde omwonenden terug naar huis. Ze hadden de nacht vooral bij familie doorgebracht, meldde burgemeester J. Schouwenaar.

Bij de bouwput verzamelden zich gisteren tal van nieuwgierigen, die er graag op wezen dat het nieuwe theater ,,een duur drama'' is voor Middelburg. ,,De gemeente krijgt straf voor haar arrogantie'', vond een senior met hoed, ,,ze had de schouwburg nóóit op deze plek in de stad mogen bouwen. Kijk eens hoe dicht de huizen bij die put staan.''

Buurtbewoner C. Clarijs viel hem bij. De bevolking verbaasde zich inderdaad zeer over deze keuze, legt hij uit. ,,En dat is logisch. Het theater past niet in het oude stadshart. En wat te denken van het verkeer? B en W willen de auto's het centrum uit hebben, en nu bouwen ze daar een schouwburg met een parkeergarage.'' Het gemeentebestuur had ,,helaas veel te veel haast'' met het nieuwe theater, ,,omdat de bestaande schouwburg niet meer aan de moderne eisen voldoet'', denkt hij.

Clarijs' woning – ten minste tweehonderd meter van de bouwput – heeft door eerdere lekkages aldaar een schade (scheuren) opgelopen van zo'n drieduizend euro, schat de Middelburger. ,,Ik mag niet klagen als je ziet hoe hoog die bij anderen is. Bij mijn buurbrouw barstte nog een muur, toen de brandweer aan het pompen was.'' Drie huizen staan voorlopig leeg, waaronder het pandje De Droge Harink aan de Korte Noordstraat. Clarijs: ,,Ik heb te doen met dat jonge stel, dat anderhalf jaar geleden een huis bij de huidige bouwput kocht. Het is niks meer waard.''

Wethouder A. van 't Westeinde (GroenLinks) van Middelburg zei gisteren dat de gemeente is verzekerd voor schade aan de huizen. B en W hebben inmiddels het boetekleed aangetrokken. ,,We hebben fouten gemaakt'', erkende de wethouder, ,,het college neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. De afgelopen periode heeft het te veel vertrouwen gehad in de expertise en de kennis van zowel de aannemer als de bouwdirectie en hun adviseurs.'' Hij vertelde dat B en W aannemer TBI Voormolen, die de bouwput graaft, aansprakelijk zal stellen. Van 't Westeinde kan nog moeilijk begrijpen dat het bedrijf er niet in slaagt het werk foutloos en tijdig af te leveren. ,,Dat concern heeft toch ook de Westerscheldetunnel aangelegd?''

De gemeente wil dat de bouw van het nieuwe theater nu vijf tot zes weken stil blijft liggen. Om zich te beraden. ,,Zolang de bouwput vol water staat, is het veilig voor de omgeving. Pomp je hem leeg, dan gaan de oude lekken misschien weer open'', verzucht de wethouder. ,,De toekomst? Over anderhalve maand moet de bouw met gezwinde spoed doorgaan, vol overgave en vertrouwen. Anders houden we ermee op.''

Gebeurt dat laatste, dan wordt dat een dure zaak voor de gemeente. Van 't Westeinde rekende voor dat het budget voor de tunnel 31 miljoen euro bedraagt, waarvan zeven al zijn uitgegeven. ,,Maar we zijn intussen ook verplichtingen aangegaan met de hoofdaannemer, Sprangers Bouwbedrijf uit Breda, die staat te popelen om te beginnen.''

Van 't Westeinde realiseert zich dat de ,,publieke opinie'' in zijn stad zich thans geheel tegen het nieuwe theater aan de Zuidsingel heeft gekeerd. De gemeenteraad is altijd vóór die plek geweest, ook nu nog, zei hij. ,,Sinds mijn voorganger (R. Vissers, red.) in 2001 besloot dat de schouwburg op deze locatie moest komen, heeft de raad die beslissing wel drie, vier keer herbevestigd. Vol overtuiging.''

Een hele lelijke fout, met rampzalige gevolgen, herhaalden de nieuwsgierigen bij de volgelopen bouwput. Een van hen troostte het toekijkende gezelschap. ,,Morgen kunnen we hier misschien lekker schaatsen.''

    • Guido de Vries