Alleen voor zwarten

In de Verenigde Staten komt dit jaar waarschijnlijk een medicijn tegen hartfalen op de markt, alleen voor zwarten. Maar prof.dr. Troy Duster, voorzitter van de Amerikaanse beroepsvereniging van sociologen en hoogleraar aan New York University, heeft de medicijnengoedkeurende instantie FDA opgeroepen het hartmedicijn (BiDil, een combinatie van isosorbidedinitraat en hydralazine) niet tot de markt toe te laten (Science, 18 febr).

BiDil was in het vorige decennium een veelbelovende combinatiepil tegen hartfalen, de ziekte door afnemende pompkracht van een vergroot hart bij mensen die jarenlang hoge bloeddruk hebben gehad of die een hartaanval hebben overleefd. Maar bij grote patiëntonderzoeken viel BiDil door de mand. Het werkte alleen in een subgroep van Afro-amerikanen. Een apart onderzoek onder 1050 zwarten met hartfalen had ook een goed resultaat. Alleen: hartfalen is een ziekte waar vooral oude mensen aan lijden, maar in dit onderzoek lag de gemiddelde leeftijd net onder de 57 jaar. De sterfte in de behandelde groep was wel 43% lager dan in de placebogroep. Aan het onderzoek mochten Amerikanen van Afrikaanse afkomst meedoen die ``zichzelf identificeerden als zwart'' (The New England Journal of Medicine, 11 nov 2004).

Socioloog Troy Duster moet niets van dit onderzoek hebben. Er bestaan geen rassen binnen de mensensoort, stelt Duster, want de genetische verschillen tussen de etnische groepen zijn veel kleiner dan die binnen de etnische groepen. Duster schrijft: ``BiDil (...) wordt het `eerste etnische geneesmiddel' genoemd, hoewel dat in de medische wereld snel het `eerste raciale medicijn' zal worden.'' Duster wijst er op dat het onderzoek dus vooral de werking van het middel bij de `jongere ouderen' onder de hartfalers aantoont. En die zijn vaak zwart. Zwarten, stelt Duster, krijgen hun vroege hartfalen waarschijnlijk niet door genetische verschillen, maar door sociaal-economische discriminatie in het ziekenhuis. Armen krijgen slechtere zorg en onbehandelde hoge bloeddruk leidt tot hartfalen. Duster staaft zijn vermoeden met onderzoeksresultaten die laten zien dat de in de VS bestaande verschillen tussen de `rassen' in andere landen veel kleiner zijn.

    • Wim Köhler