Afghanistan krijgt zijn parlement later

De parlementsverkiezingen in Afghanistan worden opnieuw uitgesteld, en zullen nu op zijn vroegst medio september plaatsvinden. Dat hebben buitenlandse diplomaten en Afghaanse functionarissen in de hoofdstad Kabul gisteren gezegd.

De parlementsverkiezingen, volgend op de presidentsverkiezingen van vorig jaar oktober, moeten het sluitstuk worden van het democratisch proces dat in gang werd gezet na de verdrijving van de Talibaan in december 2001. De verkiezingen van vorig jaar, de eerste algemene stembusgang in de Afghaanse geschiedenis, leverden een krachtig mandaat op voor de door de internationale gemeenschap gesteunde president Hamid Karzai.

De bedoeling was dat tegelijkertijd een parlement zou worden gekozen, maar omdat daarvoor meer voorbereidingstijd nodig is, werden die verkiezingen verplaatst naar komend voorjaar. Maar nu blijkt dat ook een datum in april of mei niet haalbaar is. Zo moeten ondere de grenzen van kiesdistricten nog worden vastgelegd.

In de nieuwe Grondwet van Afghanistan is een sterke positie weggelegd voor de president. Juist daarom is het volgens waarnemers van belang dat Afghanistan een goed functionerende volksvertegenwoordiging krijgt.

Het te kiezen parlement moet het platform worden waarop politici van een nieuwe generatie zich kunnen manifesteren. Maar eenvoudig zal dat niet zijn. Nu nog, zeggen criciti, wordt het politieke spel in Afghanistan gedomineerd door (vroegere) krijgsheren. Daarnaast ondermijnen de sterk gegroeide drugsteelt en -handel het democratisch proces. Gisteren wees het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een rapport er opnieuw op dat Afghanistan hard op weg is een `drugsstaat' te worden.