Steun aan omroep moet in lijn EU

De Europese Commissie heeft Nederland gisteren gevraagd uitleg te geven over de rol van de publieke omroep en de financiering ervan. De Commissie is een onderzoek begonnen tegen Nederland, Duitsland en Ierland wegens klachten over ongeoorloofde staatssteun aan de publieke omroep. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie betwist het principe van de publieke omroep niet, maar wil dat de financiering ervan in lijn is met de geldende opvattingen inzake overheidssteun en mededinging in de EU.