Ramsj

Leen Dorsman e.a.: Het zoet en het zuur. Geschiedenis in Nederland. Paperback, Wereldbibliotheek 2000, 223 blz. van €17,90 voor €6,90. Steven Sterk Utrecht

Overzicht van het `veelzijdige cultuurhistorische landschap' in Nederland van na 1945, met aandacht voor zowel de professionele geschiedschrijving als voor het vaak waardevolle historische werk van amateurs. Voorts komt het huidige historische besef van de Nederlandse bevolking aan de orde, en de rol die herdenkingen daarbij spelen.

Regina Grüter: Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb. Paperback, Balans 1997, 443 blz. van €27,– voor €9,50. Steven Sterk

Veelgeprezen proefschrift over de controversiële Nederlandse econoom van Oost-Europese afkomst Weinreb (1910-1988): de man die na de oorlog werd veroordeeld wegens verraad van joodse lotgenoten, zich in 1969 trachtte te rehabiliteren met zijn memoires Collaboratie en verzet (onder luide bijval van onder anderen Renate Rubinstein en felle tegenstand van W.F.Hermans), maar na de publicatie van het Weinreb-rapport in 1976 alsnog als `fantast' in het stof moest bijten.

W.J.Wieringa (red.): The interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic region, 1400-1800. Paperback, Nijhoff 1983, 199 blz. van €13,50 voor €3,50. Steven Sterk

Bundel met Duitse, Franse en Engelse teksten over de graanhandel tussen de Nederlanden en het Oostzee-gebied vanaf 1400. Zeer gedegen wetenschap, met veel voetnoten en tabellen.

Pieter Geyl: Orange & Stuart, 1641-1672. Paperback, Phoenix 2002, 443 blz. van €21,25 voor €9,50. De Boekenmarkt Den Haag

Volgens vele historici (onder wie Simon Schama) de beste studie van Geyl (1887-1966): Oranje en Stuart uit 1939, over de machtsstrijd tussen het Huis van Oranje en het Hollandse regentendom halverwege de zeventiende-eeuw. Met een hoofdrol voor Johan de Witt, de onverzettelijke raadpensionaris die voorop ging in de oorlogen tegen Engeland.

Lilian de Bruijn en Martin Hendriksma: Slechts de bozen zingen niet. Geschiedenis van het koor Morgenrood, 1946-1996. Paperback, IISG 1996, 143 blz. van €13,40 voor €5,–. Steven Sterk

De Amsterdamse arbeiderszangvereniging Morgenrood maakte tot in de jaren zeventig deel uit van de hechte Nederlandse communistische familie. Daarna ging het koor, net als de CPN, langzaam ten onder aan interne conflicten en de snel veranderende tijdgeest. Met een overzicht van het repertoire, variërend van de `Stalincantate' tot aan `Daar was een sneeuwwit vogeltje.'

    • Henk Lagerwaard