Lekkage stopt bouw theater

De kans bestaat dat de bouw van het nieuwe theater in Middelburg, waarvan een wand van de bouwput gisteren instabiel bleek, definitief wordt gestopt. Dat heeft wethouder A. van 't Westeinde (GroenLinks) van de Zeeuwse hoofdstad vanochtend gezegd.

Gisteravond werden circa dertig bewoners in de buurt van de bouw geëvacueerd, omdat hun woningen door de problemen in de bouwput dreigden te verzakken. De bouwput werd in ijltempo door tal van brandweerkorpsen vol water gepompt, om tegenwicht te geven aan de instabiele damwand. Van 't Westeinde: ,,De bouw wordt vijf à zes weken stilgelegd. Als we daarna niet in gezwinde spoed met alle overgave en vertrouwen verder kunnen met de bouw, dan houden we ermee op.''

De aanleg van de bouwput heeft door lekkages veel vertraging opgelopen, dit tot ergernis van het gemeentebestuur, dat aannemer TBI Voormolen verantwoordelijk stelt. Het budget voor de bouw van het nieuwe theater bedraagt 31 miljoen euro, waarvan tot nu toe ongeveer 7 miljoen is uitgegeven.

Omdat de grond naast de bouwput dreigde te scheuren, werd assisentie ingeroepen van het Zeeuwse nutsbedrijf Delta. Dit moest in de gaten houden of gas-, water- en elektriciteitsleidingen zouden breken. Ook werden woningen in de onmiddellijke omgeving van de bouwput afgesloten.

Zeven woningen in het historische centrum dreigen door de instabiele bouwput te verzakken. Uit voorzorg moesten dertig bewoners hun huizen verlaten. De geëvacueerde bewoners hebben de nacht voornamelijk bij familieleden doorgebracht. Na het vullen van de bouwput leek de grond zich te stabiliseren. De gemeente achtte het verantwoord om de huizen weer te laten bewonen. Het merendeel van de bewoners is vanochtend teruggekeerd. Twee zijn nog niet bereikt, waardoor het nutsbedrijf Delta nog niet het gas en elektriciteit niet heeft kunnen aansluiten.

Eén woning heeft inmiddels zoveel schade opgelopen dat de gemeente deze heeft opgekocht. Vorige week al moesten twee gezinnen plots hun woning uit omdat de muren scheuren vertoonden.