Kabinet verscherpt controle BV's

Nederland krijgt een nieuw systeem voor toezicht op bedrijven en stichtingen ter bestrijding van misbruik, zoals fraude en terrorismefinanciering. De bestaande toetsing vooraf bij de oprichting van BV's en NV's wordt vervangen door een systeem van permanente controle. Dit toezicht wordt uitgebreid tot stichtingen en buitenlandse BV's.

Het kabinet heeft dit vanmiddag besloten op voorstel van de ministers Zalm (Financiën) en Donner (Justitie) en staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken). In de zomer zullen de benodigde wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek worden aangekondigd. Naar verwachting zal de nieuwe procedure over twee jaar zijn ingevoerd.

Voor bestuurders die met justitie in aanraking zijn geweest, komt een bestuursverbod. Door de herziening van het toezicht dalen de administratieve lasten bij de oprichting en wijziging van BV's.

In het bestaande systeem van toezicht op rechtspersonen zijn BV's en NV's verplicht om bij de oprichting een `Verklaring van geen bezwaar' van het ministerie van Justitie aan te vragen. Na deze goedkeuring vindt er geen toezicht meer plaats. Dit systeem is niet waterdicht. De controle is eenvoudig te omzeilen door een zogenoemde `plank-bv' te kopen. Er bestaat in Nederland een levendige legale handel in dergelijke tweedehands bv's. Het is ook mogelijk een rechtspersoon in een ander EU-land op te richten en deze vervolgens zonder toetsing in Nederland te laten werken.

Stichtingen en hun bestuurders worden bij oprichting niet gecontroleerd en misbruik voor bijvoorbeeld de ontduiking van successierechten of voor de financiering van malafide doeleinden is hierdoor moeilijk te bestrijden.

In het nieuwe systeem richt het toezicht zich niet langer op de rechtspersonen zelf, maar op de directeuren en aandeelhouders die er achter schuil gaan. Alle veranderingen van kerngegevens zullen via notarissen of Kamers van Koophandel doorgegeven worden aan Justitie, dat deze gegevens koppelt aan de bestanden van de Belastingdienst en het UWV.

Het kabinet verwacht dat van het permanente toezicht een preventieve werking uitgaat en dat misbruik sneller opgespoord kan worden.

CONTROLE: pagina 18

    • Roel Janssen