Hoogervorst: voorrang voor orgaandonor

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) heeft grote moeite met mensen die om religieuze redenen geen orgaandonor willen zijn, maar wel een orgaan accepteren als zij er zelf één nodig hebben.

Volgens hem speelt het probleem vooral bij moslims. Daarom werkt hij een voorstel uit waarin mensen die wel donor zijn punten krijgen, waarmee ze hoger op de wachtlijst komen in het geval ze zelf ooit een orgaan nodig hebben.

Dat zei hij gisteren in een debat met de Tweede Kamer. Na het debat vertelde de minister aan de Volkskrant dat het met name om moslims gaat, die op religieuze gronden hun organen weigeren af te staan, maar wel organen willen ontvangen als ze ziek zijn. ,,Dat wringt.'' Bovendien hebben moslims volgens de minister vaker gezonde organen nodig, omdat allochtonen een grotere genetische aanleg hebben voor ziektes als diabetes type 2. Hoogervorst wil meer doen aan preventie van deze ziekte die organen aan kan tasten.

Het ging de minister ook om andere religieuze groepen, zoals joden en gereformeerden, die zich minder snel als donor registreren. Kamerlid Van der Vlies van de streng christelijke SGP-fractie had geen principiële bezwaren tegen een dergelijk puntensysteem.

De minister noemde de moslims specifiek omdat medici dat te berde zouden hebben gebracht. Door ,,vele gesprekken met specialisten'' zou hij op het probleem zijn gewezen. Of hij de beweringen kan onderbouwen, zoekt het ministerie vandaag uit. Eerder onderzoek zou hebben uitgewezen dat moslims eerder weigeren orgaandonor te zijn. Bij de artsenfederatie KNMG zijn dergelijke klachten nooit binnengekomen. Volgens de artsenfederatie slaat Hoogervorst ,,een kwestieuze route'' in. ,,Dit is een hellend vlak dat leidt tot ongelijke behandeling'', zegt R. de Roode, beleidsmedewerker gezondheidsrecht.

De Kamer en de minister debateren over een nieuw systeem van orgaandonatie om van het nijpende tekort dat honderden doden per jaar kost, af te komen. Op de vraag van het Kamerlid Ormel (CDA) of dit ,,een gerijpte gedachte of een spontane eruptie'' was, koos Hoogervorst voor het laatste. . De PvdA, VVD en het CDA zijn tegen. De SP ziet wel iets in het ,,morele appèl'' van het idee.