Geen sollicitatieplicht vrijwilliger

Werkloze vrijwilligers en mantelzorgers van 57,5 jaar en ouder zijn niet langer verplicht te solliciteren. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CDA) beloofde de Tweede Kamer gisteren om over een maand met een voorstel te komen om dit te regelen.

Sinds 1 januari 2004 vallen oudere werklozen onder de sollicitatieplicht. Die geldt in principe tot 65 jaar. Dat betekent dat ze wekelijks moeten solliciteren om hun uitkering te behouden.

Een jaar geleden nam de Tweede Kamer al een motie aan van de Kamerleden Smilde (CDA) en Noorman-Den Uyl (PvdA), die voorziet in een ontheffing van de sollicitatieplicht voor werkloze mantelzorgers en vrijwilligers van 57,5 jaar en ouder.

Een proefproject met een dergelijke ontheffing was vorig jaar een succes waarna minister De Geus eind januari een voorstel deed voor een definitieve regeling. Maar de Tweede Kamer is daar ontevreden over en eiste gisteren dat de bewindsman met een nieuw voorstel komt.

In het oorspronkelijke voorstel van De Geus, dat 1 juli had moeten ingaan, was niet de leeftijd van werklozen bepalend, maar het aantal jaren achtereen dat ze vruchteloos solliciteerden. Zou dat drie jaar zijn, zo stelde De Geus voor, dan kregen ze ontheffing van de sollicitatieplicht, vooropgesteld dat ze minimaal 20 uur per week mantelzorg of vrijwilligerswerk verrichten.

De bewindsman hanteerde geen leeftijdsgrens omdat hij vreesde dat die in strijd zou zijn met wetgeving tegen leeftijdsdiscriminatie.

Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA wil de leeftijdsgrens behouden en pleitten voor een verplichte sollicitatieperiode van een zes maanden. ,,Het is niet humaan mensen drie jaar lang te laten solliciteren'', stelde Noorman-Den Uyl.

Vrijwel alle fracties drongen aan op een tijdelijke regeling die bij een aantrekkende economie weer kan worden afgeschaft. Daar ziet De Geus wel wat in, omdat door het overgangsrecht het door hem gesignaleerde wettelijke probleem van leeftijdsdiscriminatie niet speelt.

Overgangsrecht wordt gebruikt om bij wetswijzigingen, zoals de herinvoering voor de sollicitatieplicht voor oudere werklozen, schrijnende situaties te vermijden.